Systemisch werken heeft op een bepaalde manier altijd al een plek in mijn werk heeft gehad. Bij het kijken naar dilemma’s of relaties, bij het ondersteunen van teams of samenwerkingen; ik maak regelmatig gebruik van het (laten) representeren van personen of thema’s op deze manier.  Dit werk richt zich voor een groot deel op onze onbewuste patronen en kan een innerlijke verschuiving brengen die helend is. 

De vragen en verhalen die deelnemers inbrengen of sturen maken me dankbaar voor het vertrouwen . Ze zijn zo heel persoonlijk, en tegelijkertijd ook weer universeel; ze herkennen ze in elkaar.   We nemen op zo een dag een kijkje in de diepte van hoe menselijk relaties werken, en kunnen hiermee meer beweging brengen of juist rust vinden vinden in lastige situaties. 

Na een intensieve opleiding onder begeleiding van Irene Grijpink van Heilig Vuur ben ik gegrepen door de kracht en wijsheid van wat boven kan komen, wanneer we families, organisaties of thema’s, via opstellingen in de ruimte, gaan onderzoeken. Het heeft me wijsheid en groei gebracht en dat geef ik graag door.

Systemen en hun dynamieken

Ieder van ons leeft in systemen die elk hun eigen dynamiek kennen, zoals in je werk, je familie of vrienden, een buurt of verenigingen. Hoe wij op dit moment in het leven staan en omgaan met elkaar, vindt zijn oorsprong in de systemen waarin we zijn opgegroeid zoals het gezin, de cultuur, de geschiedenis van een land. Zo verhouden we ons met elkaar. We hebben vanuit die systemen bekrachtigende en beperkende patronen meegenomen die soms van generatie op generatie zijn doorgegeven. Hoe systeemdynamieken op een ongezonde manier onze samenleving kunnen belasten lees je in mijn artikel hier.
Deze patronen kun je in je volwassen leven ineens als een last tegenkomen. Aan de hand van thema-, familie- of organisatieopstellingen worden onbewuste patronen weer zichtbaar. Wanneer een onbewust patroon zichtbaar wordt in de ruimte, kunnen er nieuwe inzichten ontstaan en de mogelijkheid je er anders mee te verhouden.

De oorsprong van de methodiek systemisch werken ligt onder andere bij Bert Hellinger en Virginia Satir, beiden gericht op het helen van familiesystemen. Hellinger ontwikkelde in Europa het systemisch werken en later ook opstellingen voor organisaties.

Wat brengt het

Wanneer een onbewust patroon zichtbaar wordt in de ruimte, kunnen er nieuwe inzichten ontstaan en de mogelijkheid je er anders mee te verhouden. Door het zien en de herkenning van de dynamiek kan geblokkeerde energie weer gaan stromen. Door verplaatsingen komen aanwezigen weer meer in hun kracht, wat het systeem als geheel beïnvloedt en herstel geeft.   Hiermee kunnen we ook gemis en verlangen een plek geven.

Een opstelling start met een kort gesprek over het thema van de vraaginbrenger en wat feiten uit de situatie. Daarna worden representanten gekozen voor de personen en/of onderdelen die opgesteld worden en deze krijgen een plek op de werkvloer. Vanaf dat punt laten we het over aan het ‘wetende veld’ en kunnen representanten informatie verschaffen over gevoelens en gedachten en de eventuele wens om te bewegen. Ordening, loyaliteit en balans in geven en nemen zijn principes waarin gewerkt wordt.

De mogelijkheden

Een dag of dagdeel werken met systeemdynamieken zal een mix zijn van individuele en groepsoefeningen, gericht op verbinding maken met het open veld en hoe de systemen en hun wetten in elkaar grijpen en vervlochten zijn.  Dat is altijd op maat en afgestemd op de vraag vanuit een organisatie, een team of de deelnemer.

1 x per maand is er een dag of dagdeel met open inschrijving waaraan je deel kunt nemen als vraaginbrenger of representant. Dan nemen we alle tijd die nodig is om contact te maken met jouw vraag en deze een stap verder te brengen. Daarom is de eindtijd ook niet heel precies vastgelegd.

Uw investering:

  • 1 dag (10.00-16.00/17.00 uur): als je een eigen vraag wilt opstellen dan betaal je €135,-.  Wanneer je als representant erbij wilt zijn of het eerst wilt ervaren betaal je  € 85,  Dit bedrag is inclusief BTW, koffie/thee,  versnaperingen.
  • 1 dagdeel (13.00-16.00/17.00 uur): €65,- of €75,- voor als je een vraag wilt opstellen en 45,- tot 65,- voor de representanten. Bedragen zijn inclusief koffie/thee en  versnaperingen. Krap bij kas tarief in overleg.
  • Speciale werk- of organisatie-gerelateerde opstellingen in overleg.
  • Eigen lunch verzorgen.
  • We werken in zorgvuldige afstemming over mogelijke RIVM voorschriften.