Transformeren door barrières weghalen

Ken je dat, dat mensen zeggen: de enige weg uit de misere is er contact mee maken?

‘The only way out is going in’.

En dat jij dan denkt: “Ja dat weet ik, maar hoe dan?! Ik doe toch mijn stinkende best!“ Dat de uitspraak zelf al ergernis oproept omdat – hoe steunend het ook is bedoeld- je op dat moment misschien al in de machteloosheid of de boosheid zit. Dan lijkt de weg naar binnen niet te doen. Of je kunt gewoon de manier niet vinden en hebt daar misschien graag hulp bij. En een advies is dan echt niet helpend.

In de loop der jaren heb ik zoveel meer geleerd over de rol van het lichaam, en over dat wat het lichaam aangeeft, te blijven betrekken bij het maken van keuzes voor mezelf en in organisaties. Hoe ontzettend belangrijk het ook is om te zorgen dat je lichaam steeds weer kan ontladen en opladen. En dat we dat niet alleen 1 of 2 per jaar met vakantie dienen te doen om ons systeem gezond te houden, maar eigenlijk elke dag.

Elke dag neemt het lichaam prikkels op en vraagt het om met liefdevolle aandacht te kijken naar wat we nodig hebben. Bovenal wanneer men zich in drukke tijden of stressvolle situaties bevindt. Gewaar zijn van de eigen gevoelens en behoeften is een belangrijke stap in zelfzorg. De gevoelens of emoties onderdrukken brengt uiteindelijk fysieke problemen, dat weten we inmiddels toch?

Potentieel bevrijden voor werknemers en voor organisaties vraagt om te onderkennen wat er leeft in mens en organisatie, en daar op een nieuwe manier naar te kijken en verantwoordelijkheid voor te nemen. Angst  of andere gevoelens negeren bv is potentieel onderdrukken. Behoeften inventariseren is kansen scheppen en verantwoordelijkheden kunnen plaatsen.  Contact maken met wat werkelijk gaande is, daarbij stilstaan, is de eerste stap in het loslaten en transformeren van het ongemak of de pijn. Is de eerste stap om stagnaties op te lossen.

En dat geldt niet alleen voor personen in privé situaties. Dat geldt zeker ook voor werknemers en leidinggevenden in bedrijven. Want ook de organisatie kunnen we zien als een levend geheel van cellen en verbindingen die doorstroming en -bij stagnatie- ontlading nodig heeft om als een gezond en levend organisme te kunnen blijven functioneren.

Angst negeren is ons potentieel onderdrukken

Meer empathie op de werkvloer helpt een gezonde organisatie floreren

 

 

 

 

 

 

Over angst en potentieel bevrijden

Wil je weten hoe het opladen en ontladen van prikkels werkt in ons fysieke lichaam lees dan hieronder wat Jan Bommerez erover schreef op facebook.

Jan Bommerez   26 september om 9:01 ·

Wilhelm Reich observeerde dat mensen met emotionele en psychische problemen ook chronische spanning hadden in hun spieren (in feite in het bindweefsel). Verder onderzoek leidde hem tot de ontdekking dat dit allemaal te maken had met het autonome (vegetatieve) zenuwstelsel. Chronische spanning en pijn zijn terug te leiden tot het niet meer kunnen spontaan reguleren van het sympathische zenuwstelsel (dat aanzet tot vechten en vluchten bij bedreiging). Het corollarium hiervan heeft te maken met het parasympatische zenuwstelsel. Daar waar het sympathische zenuwstelsel leidt tot spanning (‘aanspannen voor actie’), heeft het parasympatische zenuwstelsel te maken met ontspanning en expansie. In de mate dat contractie door het systeem wordt vertaald als ‘veilig’, wordt expansie (het leven vertrouwen, het onbekende tegemoet gaan, dingen uitproberen…) meer en meer vertaald als onveilig. Contractie is het mechanisme achter pijn; expansie het mechanisme achter plezier. De natuurlijke stroom van de levensenergie in het lichaam wordt ervaren als plezierig. Het is wat we identificeren als vitaal, levendig. Dat is FLOW. In de mate dat de natuurlijke levensstroom wordt afgeremd door contractie in het bindweefsel, vermindert ook het vermogen tot plezier en avontuur. Sterker nog plezier/avontuur/loslaten wordt meer en meer onbewust afgewezen als onveilig.

Reich ontdekte dat de staat van de energiestroom in het lichaam dus meer fundamenteel is voor de conditie van het menselijke organisme dan gedachten en emoties.

Iemand die depressief is bijvoorbeeld kan zijn (haar) emotionele staat niet veranderen door positieve gedachten te denken. Hij (zij) dient zijn (haar) energiestaat te veranderen. De rest zal dan volgen. Het kernprobleem van gedrags- en gezondheidsproblemen is de som van alle belemmeringen van de vrije energiestroom (spontane energie) in het lichaam. Zonder het lichaam te begrijpen als een bio-energetisch ecosysteem wordt alleen op secundaire, tertiaire, etc. oorzaken gewerkt…

Het is de chronische weerstand in het organisme die de primaire oorzaken bevat van disharmonie OMDAT – bij meer en meer weerstand tegen de intelligente levensenergie – ook het ZELFORGANISEREND VERMOGEN van het menselijke ecosysteem met grote sprongen afneemt. Meer en meer ‘externe’ ingrepen zijn dan (schijnbaar) nodig, maar ze lossen nooit het fundamentele probleem op: de verstoring van het zelforganiserende ecosysteem. Wat is dan het doel van weerstand leren loslaten? Het is het herstel van onze natuurlijke flowstaat (en dus van onze spontaniteit, vitaliteit, creativiteit, levenslust, etc.)! ‘In weerstand’ is ‘uit flow’. ‘In weerstand’ is ‘uit verbinding’. ‘In flow’ is ‘in verbinding’. Zo dus.

Wil je meer weten rondom het (leren) loslaten van weerstand? 

Binnen Stilts Training en Coaching hebben we daar heldere concrete handvatten bij.

Potentieel bevrijden