Coachen op de Kern

6 dagen training met Verbindende Communicatie gericht op jezelf versterken als coach begeleider en en de ander(-en) beter te ondersteunen. Voor coaches, leidinggevenden en begeleiders die op basis van gelijkwaardigheid en in verbinding willen werken. Knopen ontwarren, verbinden met gevoelens en behoeften, bemiddelen in relaties en meer. 

Vul je toolbox

Verbindende Communicatie leren is een waardevolle uitbreiding van je vaardigheid als (team-)coach, begeleider, opleider, bemiddelaar, vertrouwenspersoon of leidinggevende.

Als professional wil je natuurlijk op je best zijn. En dat ben je niet altijd; omdat de dag anders loopt als dat je had gehoopt, of omdat er gebeurtenissen spelen waar je geen grip op hebt of die je als lastig ervaart. En soms lukt het gewoon niet zo goed om verbinding te maken met de klant of het team.

Verbindende Communicatie ervaren

Door in de eerste 2daagse Verbindende Communicatie voor jezelf te ervaren heb je een handvat om anders naar jouw situatie als professional te kijken en ook direct een verdiepend handvat als coach in handen. Je leert meer achter de woorden te luisteren van je cliënt of klant en aan te sluiten op behoefteniveau. Je kunt hiermee sneller tot de kern kunt komen van de verstoring of verwarring die er mogelijk ligt in de relatie van de cliënt met zichzelf en/of met de ander in zijn omgeving.
Ten diepste willen we als mens op dat niveau gehoord en begrepen worden. Wanneer de relatie met onszelf is hersteld en de eigen behoefte begrepen komen de praktische manieren om er anders mee om te gaan, sneller in zicht.

Wat neem je mee

Als coach of bemiddelaar neem je een extra manier van ondersteunen mee en heel concrete handvatten om dit toe te passen, zowel privé als in het werk. In verdieping 1 en 2 werken we met thema’s en specifieke leervragen

Deze vorm van communicatie gaat uit van respect en erkenning voor gevoelens en behoeften die er leven in het nu. We kijken los van de de labels en diagnoses naar clienten, klanten en werknemers. Daarbij gaan we uit van onze gelijkwaardigheid als mens en dat ieder de eigen verantwoordelijkheden draagt.

Alles wat we doen of niet doen, zeggen of niet (durven) zeggen, doen we om een behoefte te vervullen. De intentie van Verbindende Communicatie is om, doordrongen van dit besef, steeds meer te luisteren en spreken vanuit verbondenheid & respect voor eigen en andermans behoeften. 

Met Verbindende Communicatie krijgt u een extra tool in uw gereedschapskist als coach of begeleider om uw clienten op een betrokken en professionele manier te ondersteunen. Het geeft helderheid en inzicht in verwarrende situaties. Het helpt ontladen en transformeren van sterke emoties, waarmee escalatie en agressie voorkomen kan worden. U ondersteunt de client of klant om zich te verbinden met wat er werkelijk leeft en wat hij nodig heeft. U helpt hen om zichzelf en de ander beter te begrijpen en meer regie te nemen in zijn situatie.
U kunt in teams conflicten helpen oplossen en onderlinge verbindingen herstellen. Daarmee krijgt openheid en veiligheid op de werkvloer meer kans, waardoor de samenwerking productiever zal worden.
Vanuit een herstelde verbinding en relatie, kan men met meer gemak afstemmen over de inhoud.

Download de Brochure Coachen op de Kern. 2023 hier of neem contact op.

Praktisch:

Voor beginnende en ervaren coaches, teamcoaches en mediators. Wanneer u al ergens een 2daagse basistraining hierin hebt gevolgd kunt u in overleg in een verdieping instromen.

6 dagen verdeeld over drie 2daagsen van 10.00-17.00 uur. Totaal 36 uur.
Thuisstudie en intervisie: minimaal 7 max 10 uur

Met toekenning van 36 PE studiepunten vanuit de NOBCO

Data 2023:

20-21 jan: Introductie Coachen op de Kern, Verbindend Communiceren als begeleider

3-4 mrt : Verdieping 1 Coachen op de Kern met VC 

7 april + 12 mei : Verdieping 2 Coachen op de Kern met VC

 

Locatie in Arnhem of Dominicanenklooster in Huissen.  

Uw investering: € 1475,-   ex BTW. Korting 5% voor NOBCO-coaches. De trainingen zijn geheel verzorgd, met koffie/thee, drankjes, fruit, versnaperingen en lunch. Deelnemers ontvangen een map met materialen en een officieel certificaat.