Besluitvormingsprocessen binnen grote of kleine teams of organisaties kunnen soms behoorlijk frustrerend verlopen.

Merkt u op dat in vergaderingen  

Vergaderen

 • het nemen van besluiten meer tijd kost dan u zou willen?
 • genomen besluiten nauwelijks of gedeeltelijk tot uitvoer komen?
 • vaak herhalingen zijn, of onhelderheid, irritatie, stagnatie of zelfs obstructie?
 • dat onderhuids ongenoegen niet op tafel komt en mensen ontevreden naar huis gaan?

 

Ziet u graag meer

 • belangstelling voor elkaar en ruimte om elkaar te bevragen en te horen
 • vlotte informatie en afstemming
 • dat ieder met energie bijdraagt vanuit eigen keuze en wens.
 • rekening houden met elkaar en groeiend vertrouwen
 • efficiëntie in tijd en energie 

Kies dan voor  

Investeren in concrete handvatten om in groepsprocessen en besluitvorming toe te passen.

Deelnemers gaan:         

Luisteren en elkaar echt horen     
 •  
 • beter naar elkaar luisteren
 • gezamenlijk keuzes maken met een breder draagvlak.
 • meer helder uitspreken wat nodig is voor zichzelf
 • bijdragen vanuit intrinsieke motivatie
 • ieders inbreng meer waarderen.
 •  

 

 

Praktisch

Wij faciliteren trainingen  en voorlichtingen hierover online en live. Dat kan op onze eigen locatie in een kleine groep, incompany of als coaching on the job. Voor ons aanbod met open inschrijving, zie agenda.

Geinspireerd op materiaal van Marshall Rosenberg en collega’s Miki Kashtan en Marie Myashiro.