Werkplezier

Werknemers beginnen meestal met veel enthousiasme en de beste intenties aan een nieuwe baan. En dan gaan situaties en omstandigheden veranderen.  Bij fusies bijvoorbeeld, of veranderingen in werklocatie, teamsamenstelling, functie, inhoud of taken. Of heel direct, hoe de samenwerking of de functie daadwerkelijk ervaren wordt, daarin kunnen verwachtingen of aannames een eigen leven zijn gaan leiden. Daar komt men dan pas later achter.

De verwarring of spanningen die dit mee kan brengen zorgt ongewild en soms onbewust voor obstakels in de samenwerking; het team lijkt minder productief te worden en/of de sfeer veranderd. Het werkplezier lijdt daaronder en daarmee ook de gezondheid van uw werknemer en de organisatie als geheel.

Om de verbinding te helpen herstellen en vitale samenwerking te ondersteunen bieden wij diverse trainingen en coaching op maat. Denk daarbij aan onderwerpen als: ‘Bruggen bouwen met je team’, Verbindende Communicatie, Van feedback naar feedforward, Beoordelingsgesprekken in win/win,  Omgaan met onbegrepen gedrag, Assertiviteit en grenzen aangeven in het werk, Hulp bij zelfsturing.

Met focus op:
  • Méér vitaliteit in werken.
  • Groei in verantwoordelijkheid kunnen nemen.
  • Iedere werknemer op de juiste werkplek.
  • valkuilen, gewoontes en patronen in kaart.
  • Samenwerken, ook bij verschil in belangen.
  • Handvatten bij boosheid, klachten, conflicten.
  • Vergaderen in verbinding.
  • Besluitvorming met draagvlak.
 
Voor training, coaching, maatwerk: maak een vrijblijvende afspraak voor overleg.

Contact

Enkele mogelijkheden: