Voor wie   

De in company opleiding Acteren in Trainingen is bestemd voor organisaties die eenmalig in het opleiden van specifieke werknemers willen investeren en daar mee de hoge kosten willen besparen van het inhuren van acteurs via een extern bureau.

Afgestemd opleiden

Wie begrijpt nu beter de problematiek binnen uw organisatie als uw eigen medewerker?!

Binnen elke wat grotere organisatie bevinden zich wel werknemers die graag, en op een natuurlijke manier, met rollen spelen bezig willen of kunnen zijn. Werknemers die belangstelling hebben worden zorgvuldig gescreend op natuurlijk spel en een overstijgend bewustzijn hebben om het spel als ondersteunend aan het leren te kunnen inzetten.

Uw eigen medewerker opleiden tot trainingsacteur (m/v) voor eenvoudige rollenspelen ten dienste van interne deskundigheidsbevordering, brengt uw organisatie voordeel. Deze  acteurs kunnen hun inspiratie putten uit de concrete dilemma’s, ervaring en expertise van de werkvloer. De trainingen waar deze acteurs kunnen worden ingezet zijn bv omgaan met klachten, beoordelingsgesprekken, slechtnieuwsgesprekken, het aanleren van bepaalde methodieken, bejegening en benadering, omgaan met stress en conflicten.

De opgeleide acteur zal hier in het perspectief van de klant, patient of client kunnen stappen maar ook in dat van een collega, leidinggevende of familielid.

Integriteit

Integriteit is een belangrijk onderdeel in de training; uw acteurs worden bewust getraind om zorgvuldig en integer om te gaan met bedrijfsinformatie en met persoonlijk gedeelde informatie in de groepen. Zodat deelnemers van groepen waarbij zij worden ingezet zich ook veilig genoeg voelen om zich uit te spreken en te oefenen met situaties die als lastig worden ervaren.

Samenwerking met de trainer

Ook de onderlinge afstemming in taak en verantwoordelijkheid met de trainer(s) is onderdeel in de opleiding. Desgewenst kunnen ook de trainers die met deze acteurs gaan werken -apart of samen- meegenomen worden in dit onderdeel.

Ervaringen

Als ervaren trainer, trainingsacteur en theatermaker breng ik een unieke combinatie van kennis en ervaringen mee waaruit ik kan putten.

In 2011  zijn we van start gegaan met de 1ste in company training voor de ZZG groep in Nijmegen/Groesbeek. Inmiddels is deze succesvol afgerond en worden de acteurs met veel enthousiasme ingezet en ondersteunen collega’s in het leren.

Vraag vrijblijvend een offerte aan voor uw organisatie of een informerend gesprek. Het kan een boeiende win-win situatie  opleveren: veilig leren op basis van gedegen kennis en ervaring, enthousiaste werknemers en lagere trainingskosten!