Ervarend leren

Ervarend leren beklijft op een dieper niveau dan wanneer alleen cognitief kennis  wordt opgenomen.  In onze trainingen gebruiken we dan ook uiteenlopende werkvormen en gebruiken we ook graag oefen-spelvormen, regie-theater of een acteur om communicatie en gedrag te oefenen.

Feedback en feedforward

De trainingsacteur is een ondersteunend middel om feedback te geven aan de cursist. Cursisten kunnen met hem/haar oefenen in nieuw aangeleerde vaardigheden die zij nog lastig vinden om toe te passen. Zij doen dit binnen een veilige leeromgeving die toch het meest de realiteit benadert.  Als trainingsacteur vind ik het belangrijk om de cursist positieve leerervaringen te laten opdoen. In dat geval is er ook geen specifiek goede of foute actie of manier van reageren, maar wordt alles bekeken tegen het licht van hoe actie en reactie op elkaar inwerken.

Het voordeel van werken met een ervaren trainingsacteur is dat deze in staat is om het verschil te ervaren en benoemen tussen wat de cursist inzet aan handelingen en uitstraling en dat wat het oproept bij de rol die hij of zij neerzet. De inzet van acteurs of regietheater:

  • maakt uw training dynamischer en brengt afwisseling
  • vergroot het leer effect
  • beklijft op een dieper niveau

Reactie van een opdrachtgever:

“Ik zag een super enthousiaste groep verloskundigen terugkomen van de training ‘omgaan met patientrollen’. Zij gaven aan dat deze trainingsdag ook voor de onderlinge samenwerking erg goed is. En wat was de actrice toch goed! Zeiden de verloskundigen. Louise Verschure, teamleider Obstetrie A42.  Canisius Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen.”

De mogelijkheden

  1. Het inhuren van een acteur
  2. Het incompany opleiden van trainingsacteurs
  3. Interactief theater

Interactief theater en regietheater wordt ingezet:

  • ter inspiratie wanneer een bepaald thema ter discussie komt
  • om te oefenen met nieuw gedrag
  • een luchtige manier die tegelijk leerzaam is

Deze vorm van oefenen is effectief in bijna alle werksituaties waar gecommuniceerd wordt en waarbij sprake is van enige vorm van onderzoek.

Thema’s

Voorbeelden van thema’s zijn: omgaan met agressie, ongewenste intimiteiten, vooroordelen, omgaan met feedback, bejegening en benadering van klanten, cliënten, naasten, collega’s, etc.

Scenes worden op maat ontworpen en aan het publiek getoond. Een publieksbegeleider nodigt de zaal uit om de gespeelde situatie te veranderen door zelf in te springen of regieaanwijzingen geven. Zo kan de nieuw voorgestelde interactie in de scene ter plekke worden ervaren of bekeken.