Duurzame organisaties

Ieder mens verlangt naar een zekere stabiliteit, ergens bij te horen en richting te hebben.  Een organisatie die gericht is op gezonde groei,  kijkt naar wat goed is voor het bedrijf, voor zijn medewerkers en goed is voor de wereld. Deze organisatie staat ten dienste van het leven van de mens.

Door veel aandacht te richten op groei of meer efficiëntie en effectiviteit, kan beknelling ontstaan in de samenwerkingen en kunnen medewerkers zich niet meer op hun plek voelen of  kunnen conflicten, spanningen en stagnaties ontstaan. De voorwaarden voor gezond werken staan dan onder spanning en dat zal merkbaar zijn in de hele organisatie.

Winst en win/win

Vanuit mijn ervaring met instellingen en organisaties kan ik bijdragen aan het op een veilige manier pijnpunten en stagnaties boven tafel te brengen. Ik help werknemers en leidinggevenden te verbinden met wat voor hen en voor de organisatie van belang is.    Dat zorgt voor:

  • meer plezier en actieve zelfsturing uit intrinsieke motivatie
  • mens en organisatie komen meer tot bloei
  • meer enthousiasme over onszelf, werk en taken
  • meer draagkracht, efficiëntie en een vitalere organisatie
  • minder regels en protocollen nodig

Duurzaam aanpakken

Voor maatwerk gaan we graag in gesprek om te horen waar u en uw werknemers behoefte aan hebben.

Maak een afspraak.