In dit artikel belicht ik slechts een klein stukje van een groot onderwerp. Het is een van mijn motivaties om me blijvend te verdiepen in de processen waar ik zo graag mee werk: geweldloze communicatie, en nu ook systemische opstellingen. Ik vind er handvatten, inspiratie en hoop in, voor mijzelf en de wereld. Door me er steeds verder in te ontwikkelen kan ik me steeds beter verhouden met de wereld om mij heen. 

Naar het hart van de materie, dig in

We kijken binnen Rosenberg’s gedachtegoed anders naar omgaan met macht. Het onderscheid tussen ‘power over’ of ‘power with people’, is een van de sleutelbegrippen. Dat we gelijkwaardig als mens zijn, ook al verschillen we in situatie en in de kansen die we hebben gekregen in het leven.

Maar, hoe kan ik in vredesnaam kort zijn over een onderwerp dat zó diep gaat, en diepgaand in onze samenleving is ingebed?

White privilege

Zelf ben ik me erg bewust van mijn ‘white privilege’, mijn voorrecht om op te kunnen groeien als dochter van een onderwijzer, in betrekkelijke rijkdom en met alle kansen om te studeren bijvoorbeeld. Ook ben ik me bewust van de gelegenheid die ik op me heb genomen als trainer, coach en beoefenaar in geweldloze en verbindende communicatie.

Ik onderschrijf met diep respect de vreedzame demonstraties. Oók die bijeenkomsten met onverwachte overschrijding van de 1,5 meter grens! Zelf wil ik doen wat ik kan en wat binnen mijn tijd/energie balans ligt om mensen en gebeurtenissen in te sluiten en met empathie te zien. En ja de rassenstrijd is een diep, diep systemisch ingebed trauma!

De laatste 2 jaar heb ik me als professional verdiept in systemische familie- en organisatie opstellingen. Daardoor begrijp ik nog beter hoe groot de impact is van het lijden en trauma van hele generaties voor ons. 

Vanaf verre voorouders wordt het steeds weer overgedragen op zonen en dochters. Alles wat onze (voor-)ouders niet konden verwerken, wordt door het kind weer verder meegenomen. Zo diep en zo hardnekkig, een hele uitdaging om daar delen in te helen. 

Wanneer je dit korte filmpje bekijkt kun je zien hoe economische keuzes die de afgelopen jaren in Amerika gemaakt zijn het verschil in kansen sterk enorm heeft versterkt.

Insluiten

We willen die strijd zo ontzettend graag uit ons systeem halen! En dat vraagt dan juist om het in te sluiten. Racisme zowel als white privilege. Met liefde erkennen dat beiden er zijn, met al hun lelijkheid, wanhoop en agressie, als onderdeel van dit aardse leven. 

Hoe ik ermee om wil gaan is bewust zien en doorvoelen, om dan te ontdekken wat het mij zegt, en hoe ik mij ermee kan verhouden. Voor mij is dat de manier die zowel Rosenberg hanteert, als die ik uit het systemisch werk, boeddhisme, tantra en nog veel meer perspectieven ken. 

Er is geen goed of fout. Er zijn slechts pijnlijke en heel fijne ervaringen, en alles er tussen in. 

Dit gegeven brengt ons bij onze eigen reactiepatronen en het werk wat we met onszelf daar te doen hebben. En ik realiseer me dat dit veel op kan roepen bij anderen. Maar vergeet niet:

Wellicht zijn alle draken in ons leven,

Uiteindelijk prinsessen

Die er in angst en beven slechts naar haken

Ons eenmaal dapper en schoon te zien ontwaken.

Wellicht is alles wat er aan verschrikking leeft

In diepste wezen wel niets anders dan iets

Wat onze liefde nodig heeft.

(Rainer Maria Rilke)

Wil je meer handvatten 

om een weg te vinden in emoties en dilemma’s, kijk eens in mijn agenda voor de mogelijkheden.

Macht, systemen en ‘white privilege’
Getagd op: