Ik vroeg me af: wat is het toch precies dat M. L. King actief heeft ingezet als handvat om zichzelf te inspireren op het geweldloze pad? Wat is het dat anderen zo heeft geïnspireerd in hem en zijn weg?

Ik heb daar geen compleet antwoord bij maar liet me inspireren om zelf op zoek te gaan.

Naast zijn enorme charisma, zijn levenservaring, liefde voor de medemens, zijn intelligentie en moed beschrijft hij in “Pilgrimage to Nonviolence” in zijn boek ‘ Stride Toward Freedom’ zes uitgangspunten die hij als actief middel gebruikt om zichzelf en anderen te steunen op deze zo uitdagende weg. De basis waarin de filosofie en de daaruit voortvloeiende acties zijn gegrond van wat bekend staat als ‘Kingian Nonviolence’ en de nalatenschap van de Nonviolence beweging. Voor wie meer wil lezen: een link naar “Pilgrimage to Nonviolence” waarin King zijn tocht naar geweldloosheid en deze 6 principes diepgaand bespreekt vind je hier.

Verbonden met 

Marshall Rosenberg, de grondlegger van het gedachtegoed rond Verbindende of Geweldloze Communicatie, is een van mijn grote inspiratiebronnen om geweldloosheid concreter toe te kunnen passen in mijn leven. En voor Rosenberg was Martin Luther King een van zijn bronnen waar hij kracht uit putte en wiens gedachten hij heeft verwerkt in zijn materiaal en processen. Inspiratie en creativiteit zijn beiden eindeloos beschikbaar voor ieder mens. Als we ons verbinden met wat de ander denkt of zegt komt er meer en meer beschikbaar voor ons samen. Want niets is nieuw, alles is er al. Heerlijk idee dat we eigenlijk niets nieuws hoeven te verzinnen, slechts wat je weet en raakt te herschikken en combineren tot iets van jou. Je maakt het nieuw door er zelf iets mee te doen.

De 6 uitgangspunten  

Hieronder vind je de 6 uitgangspunten in het kort en telkens een aanvullende suggestie van mij voor onderzoek en integratie van geweldloosheid in het dagelijks leven. Ik nodig je uit om te oefenen met wat jou inspireert. en op die manier te ontdekken of het ook iets is voor (n)u. Zie het als speelwerk voor in je vakantie of als mindfulness oefening tijdens je dag. En wellicht laat je me eens horen wat het je heeft gebracht.

1: NONVIOLENCE IS A WAY OF LIFE FOR COURAGEOUS PEOPLE.  

Geweldloosheid is een manier van leven voor moedige mensen.

Het is een positieve kracht die het hoofd biedt aan onrecht in de wereld en de rechtvaardige verontwaardiging en spirituele, emotionele en intellectuele mogelijkheden van mensen gebruikt als de vitale kracht voor verandering en verzoening.

Suggestie:

Moed kan alleen bestaan als je ook je eigen onzekerheid of angst kunt ervaren. Observeer hoe moed en angst met elkaar samenhangen voor jou. Heb je de afgelopen periode iets gedaan of gezegd wat spannend voor je was? In welke mate stond jij jezelf toen toe om de spanning waar te nemen zonder deze te vergroten door ze vast te grijpen of je te laten overspoelen? Welke behoefte heb je vervuld met wat je in de situatie wel gedaan/gezegd hebt?

2: THE BELOVED COMMUNITY IS THE FRAMEWORK FOR THE FUTURE.

De liefdevolle gemeenschap is het raamwerk voor de toekomst.

Het concept van geweldloosheid is een totaalinspanning om verzoening in de wereld te realiseren door de mate van verbinding en relatie tussen mensen onderling zo te verhogen dat gerechtigheid overwint en ieder mens zijn volledig menselijk potentieel kan bereiken.

Suggestie:

Breng jouw raamwerk van waardevolle verbindingen eens in kaart door deze op te schrijven of te tekenen. Bedenk voor jezelf: aan wie zou je wel eens een liefdevolle geste willen maken omdat je deze persoon minder dan je zou willen hebt laten weten dat je hem waardeert? Zet dit direct in actie door te bellen/schrijven/mailen/appen of in meditatie mee te nemen.

Of: wie zou je daar graag aan toe willen voegen? Zet dit direct om in een actie.

3: ATTACK FORCES OF EVIL NOT PERSONS DOING EVIL. 

Val de krachten van het kwaad aan en niet de mensen die kwaad doen.

De geweldloze aanpak helpt ons om de fundamentele omstandigheden, het beleid en de werkwijzes binnen een conflict te analyseren in plaats van te reageren op een tegenstander en hun persoonlijkheid.

Suggestie:

Ga in gedachten naar een situatie waarin je ergernis of boosheid hebt ervaren. Beschrijf wat de ander letterlijk deed of zei wat jou triggerde. Onderzoek in welke mate jouw ergernis daarbij te maken heeft met jouw specifieke voorkeuren of gevoeligheden. Maak van je onderzoekje een vrolijke ansichtkaart en stuur deze op naar jezelf of de ander.

Of: kies een bericht uit de krant waaruit blijkt dat er mensen lijden en analyseer vanuit 2 verschillende standpunten wat maakt dat deze mensen doen wat zij doen. Wat brengt dit je?

4: ACCEPT SUFFERING WITHOUT RETALIATION FOR THE SAKE OF THE CAUSE TO ACHIEVE A GOAL.

Accepteer lijden zonder wraak omwille van het doel te bereiken

Zelfgekozen lijden bevrijdt en helpt de beweging te laten groeien in zowel de spirituele als menselijke zin. Het morele gezag van vrijwillig lijden voor een hoger doel zegt ons iets over betrokkenheid met zowel onze eigen vrienden en gemeenschap alsook met onze tegenstander.

Suggestie:

Geef iets wat waardevol voor jezelf is weg of leen het uit aan een ander die je niet zo goed kent of niet zo graag mag. Neem daarna een moment om met compassie naar jezelf te kijken. Wat brengt het je als je dit hebt gedaan?

5: AVOID INTERNAL VIOLENCE OF THE SPIRIT AS WELL AS EXTERNAL PHYSICAL VIOLENCE.

Vermijd intern geweld in de geest alsook extern fysiek geweld.

De houding van geweldloosheid is doordrongen van alle aspecten van de (veld-)tocht. Het geeft een realistische weerspiegeling van de houding tot onze tegenstander en de gemeenschap in zijn geheel. Daarbij is het nodig om specifieke acties te ontwikkelen om een hoog moreel en betrokkenheid te kunnen houden gedurende de geweldloze tocht.

Suggestie:

Bedenk voor jezelf een bemoedigende actie of een cadeau waar je helemaal blij van wordt en vooral  jezelf een plezier mee doet. Sta jezelf toe daar tijd voor te nemen. Deze week nog! Deel er dan van harte over met een ander en neem waar wat het de ander brengt om in jouw vreugde te delen.

6: THE UNIVERSE IS ON THE SIDE OF JUSTICE.

Het universum staat aan de kant van gerechtigheid.

Waarheid is universeel en de maatschappij en ieder menselijk wezen is gericht op een fair besef van hoe het universum zich ordent.

De fundamentele waarden binnen alle grote religies in de wereld omarmen het concept dat de morele boog van het universum lang is en uiteindelijk naar gerechtigheid wijst.

Voor de geweldloze beoefenaar introduceert het principe van geweldloosheid een nieuwe morele context waar geweldloosheid zowel de middelen als het doel weergeven.

Suggestie:

Zelfonderzoek van situaties waarin je jezelf veroordeelt kan helend zijn. Denk met compassie in je hart terug aan zo een situatie. Vertel jezelf daar: “Ik heb destijds absoluut het beste gedaan wat ik op dat moment in huis had”. Want als je het destijds anders had gekund had je dat toen ook gedaan, toch? Blijf daar minimaal 5 minuten met je aandacht bij. Wat brengt dit je?

 

 

 

 

 

 

 

 

(De 6 uitgangspunten zijn hier vertaald uit een deel van: “The Briefing Booklet: An Orientation to the Kingian Nonviolence Conflict Reconciliation Program and The Leaders Manual,” © Bernard LaFayette, Jr. & David C. Jehnsen)

 

 

Martin Luther Kings Nonviolence, ook van (N)U?