“When we hear another person’s feelings and needs, we recognize our common humanity.”   – Marshall Rosenberg, Nonviolent Communication: A Language of Life

Herken je dat? Dat je op een vergadering een bijdrage wilt leveren en de voorzitter voordat je bent uitgesproken afrond met: “Goed, daar kunnen we nu geen rekening mee houden, we moeten over naar het volgende punt.”  Grrmpfhh..!!

Ik merkte een steek van benauwdheid in mijn hart en aansluitend boosheid en oordelen opkomen. Gedachten als: “wat een lompe manier van afkappen”. Dat oordeel in mijn hoofd maakte me nog meer geïrriteerd. Met in gedachten Marshalls quote over “Expressing our vulnerability can help resolve conflicts” eerst maar exploreren wat er rondtolt vanbinnen voordat ik mijn boosheid direct op tafel gooi:

Er was boosheid en behoefte aan ruimte en aandacht om gehoord te worden en die vond ik niet. Daaronder ook afkeer van de manier waarop er werd overgegaan naar een volgend thema. Behoefte aan integriteit en zorgvuldig omgaan met ieders inbreng en ook die van mij. Eenmaal op empathie aangesloten is soms een actieve inbreng niet meer nodig. In dit geval was de behoefte aan zorgvuldigheid in het nemen van gezamenlijk te dragen (toekomstige) beslissingen toch doorslaggevend om er nog op terug te komen.

Door uit te spreken wat me irriteerde en dat ik spanning ervaar om het ter sprake te brengen en er extra tijd voor te vragen gezien de voortgang van de vergadering gaf ik mijn gevoel ruimte. Daarbij kon de behoefte aan zorgvuldigheid ook herkend worden als een gezamenlijke gedragen behoefte.

Ik verzocht om nog een laatste checkronde te doen van max 5 minuten waarbij met name de personen die nog niet aan het woord zijn geweest de gelegenheid krijgen om nog iets wat niet gezegd is toe te voegen of een belang te benadrukken. Het gaf me de rust en ruimte om open, met compassie in contact met de voorzitter te kunnen blijven.

Mindful Practice Tip voor deze keer: Geniet als je Compassie ontmoet.

Mindfull doggy-bag

Observeer jezelf in situaties met anderen en merk wanneer  je irritatie voelt en het niet zegt maar misschien wel onbewust van daaruit reageert. Bijvoorbeeld door je terug te trekken, je gesloten mimiek of houding, of wat kortaf te zijn.   

Volg het spoortje van je irritatie ter plekke terug en ontrafel vanuit welke behoefte van jezelf je niet reageert. Sta stil met compassie voor jezelf.  

 

Kwetsbaarheid en conflict
Getagd op: