Een Gotspe!  (Een gotspe is een begrip dat moeilijk te omschrijven is. De betekenis ligt in tussen de begrippen onbeschaamdheidbrutaliteit in extreme vorm en iets onbehoorlijks)

Afgelopen week is het nieuwsbericht waarin de start van bijeenkomsten voor werklozen in het Stadspastoraat werd aangekondigd geweigerd door de redactie van De Arnhemse Koerier. De reden was dat het om een advertentie zou gaan en dat daarvoor betaald moet worden. Nu is het Stadspastoraat een organisatie die juist gastvrij is voor alle mensen in de samenleving waaronder ook degenen met een laag budget en er geen geld aan verdient. Ook de trainers die daar werken ontvangen slechts een onkosten vergoeding. Waar gaan we naartoe met onze wereld? Ik las de Koerier van deze week en die staat BOMvol met betaalde bedrijfsadvertenties en 2(!) berichten waarboven het afstotelijke ‘INFOMERCIAL’ staat waaronder die van de Musicalschool voor Kids. Daarnaast het ene na het andere wèl geplaatste gratis bericht over aankondiging van theater, een wandeling, bier primeur, diverse muziekoptredens, het T-huis, snuffelmarkt. Hoogte 80 loop, de zoveelste keer over Burgers Zoo ….enz. allemaal zaken waar kaartjes voor moeten worden gekocht dan wel anders betaald wordt.

Waar zijn we dan mee bezig? Waar is de Koerier voor bestemd? UtellMe!!

Een Gotspe! Arnhemse Koerier