Dan heb ik zo het verlangen naar dat ook echt ieder gehoord kan worden en ieders stem echt telt! En dat we efficient samenwerken, voortgang maken en de uitvoering dichterbij komt in plaats van wéér uitgesteld. Vaak blijkt ook dat de meerderheid bepaald of dat de personen die het meest in de materie gedoken zijn het meest gaan bepalen. Ergens klopt dat niet naar mijn idee. Ik zie ook dat het nemen van besluiten meer tijd kost dan we zouden willen. Dat in organisaties genomen besluiten, nauwelijks of maar gedeeltelijk tot uitvoer komen. Er ontstaat stroperigheid, herhalingen, onhelderheid, irritatie, stagnatie of zelfs obstructie. En het ongenoegen komt niet op tafel zodat men ook nog eens ontevreden van tafel gaat. Het verbaasd me dat de hoeveelheid tijd en geld die daarin is geinvesteerd niet oplevert wat men had gewild of heeft afgesproken.

Dat moet toch anders kunnen?!

Op 13 mei aanstaande organiseer ik een middag rondom besluitvorming met draagvlak. Daarin krijg je een toolbox aangereikt om direct mee aan de slag te gaan. We gaan we op onderzoek in hoe we besluitvorming zo efficient mogelijk kunnen maken en toch ieder zoveel als mogelijk betrokken en actief erbij kunnen houden. Uiteindelijk zal dit tijd en geld besparen en een duurzame manier blijken van stappen zetten met elkaar. Het zal het hart van de organisatie ‘groener’ of menslievender kleuren.

De materialen zijn gebaseerd op Verbindend Communiceren in je Werk en brengen meer empathie in de organisatie en versterken de samenwerking op de werkvloer.