In verbinding

Een mens kan niet zonder warme en levendige verbindingen in het leven; dat is waarop we bouwen, vertrouwen en tot bloei komen. En soms ontstaat er ruis op de lijn of een totale stagnatie. Heel menselijk, dat komt in elke samenwerking, elk gesprek of elke relatie wel eens voor. 

Ook een sterke organisatie wil levendige verbindingen; ze groeit en bloeit wanneer de juiste personen op de juiste plek staan en erkenning krijgen voor wat zij bijdragen. In die zin is het een levend organisme. Uit ervaring weet ik hoe frustrerend en pijnlijk het kan zijn, voor zowel leidinggevenden als voor medewerkers, wanneer er verstoringen in het contact sluipen en je er zelf niet uitkomt. 

Wij zeggen niet dat we uw werk of bedrijf kennen en begrijpen. We begrijpen wèl heel goed hoe communicatie werkt, daar zijn we expert in. We kennen de ins en outs van verbindend leidinggeven en -nemen, zowel in de diepte op proces- en overtuigingen niveau als op de directe laag van alle dag.

Voor particulieren en organisaties

Voor organisaties, werknemers of teams die tegen spanningen, conflicten of stroperige situaties aanlopen, en graag meer helderheid en handvatten willen om meer in verbinding samen te werken. Voor particulieren die tegen conflicten of hardnekkige patronen aanlopen, en daar mee aan de slag willen.  Gezond omgaan met jezelf en je omgeving,  als basis voor een organisatie en samenleving waarin ieder tot zijn recht komt en er toe doet.

Aanbeveling uit de praktijk

“Helmie Willems heeft ons enorm geholpen met het doorzien en effectief maken van onze teamdynamiek. We hebben ervaren hoe we ieders bijdragen kunnen zien en waarderen en om beter te luisteren naar ieders zorgen. Daardoor zijn we in staat om ook in een groeiende organisatie onze platte structuur vast te houden. Zowel in de online bijeenkomst als tijdens life ontmoeting was Helmie een kundige, geduldige en liefdevolle gids.”

Henk Vroom en Godelieve Spaas, namens team Herenboeren Nederland 2020